Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Doboj

Na osnovu člana 22. stav 12., člana 39. stav 1. i člana 41. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17), člana 59.i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.97/16 i 36/19), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije ( ”Službeni glasnik Grada Doboj” br.2/18) čl. 60. i čl.77 Statuta Grada Doboj (”Službeni glasnik Grada Doboja” br.1/17), Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020.godine i Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske, Republičkog štaba za vanredne situacije 05-1/20 od 21.03.2020. godine, a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Komandant štaba donosi:

NAREDBU

o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih  i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Doboj

U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, zaštite i spasavanja stanovništva, te provođenja Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske:

1. Zabranjuje se rad sledećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda do 30.marta 2020.godine i to:

– ugostiteljskim objektima svih kategorija,

– trgovinama, osim subjekata iz člana 2., stav 1., 2., 3. i 4. ove odluke,

-trgovine na malo (boje i lakova, elektro i vodomaterijala, keramike, namještaja, obuće, odjeće i rasvjete ),

– uslužne djelatnosti/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe,

– svadbenim salonima,

– fitnes  centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),

– dječijim igraonicama,

– pijacama na području grada Doboja.

2. Ograničava se rad:

– trgovačkim centrima od 07,00 do 18,00 časova, mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje i apoteke,

– trgovine prehrane/robe široke potrošnje 07,00 do 18,00 časova

– subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u okviru prodaje njihovih proizvoda)- od 07,00 do 19,00 časova.

–  trgovine stočne hrane od 07,00 do 18,00 časova,

– trgovine građevinskim materijalom-stovarišta od 7,00 do 18,00 časova

Subjektima iz stava 1.,2, i 3. ovog člana dozvoljen je rad u skladu sa ovim članom ako se radi o subjektima koji prometuju pretežno prehrambenim proizvodima (više od 50%).

Rad u subjektima iz stava 1., 2., 3., 4. i 5. ovog člana organizovati uz preduzimanje sledećih mjera:

–              ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru ( jedna osoba na 50m2, a maksimalno pet osoba na objekte veće od 200 m2 ), tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu biti u objektu,

–              ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,

–              u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

– javne kuhinje- dozvoljen rad preko šaltera bez usluživanja/posluživanja u objektima,

– dostava životnih namirnica je dozvoljena od 07,00 do 18,00 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti, uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi,

-hoteli, moteli i hosteli- mogu pružiti usluge u svom prostoru za svoje goste a usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela,

-benzinske pumpe, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata, sa ograničenjem za dio benzinske pumpe u kojem je smješten prodajni objekat- od 07,00 do 18,00 časova,

-apoteke i poljoprivredne apoteke- bez promjene radnog vremena, uz preduzimanje sledećih mjera:

– ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje mogu istovremeno ulaziti (jedna osoba na 50m2, a maksimalno pet osoba na objekte veće od 200 m2),

–    ispred blagajni ograničiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,

–   u zatvorenom prodajnom prostru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

3. Gradska uprava i gradske službe će organizovati svoj rad kako slijedi:

-u svim organizacionim jedinicama Gradske uprave organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta,

-ostala lica uputiti na rad od kuće ili rad kod kuće,

-na ulazu u sve službene prostorije Gradske uprave koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u Upravi, onemogućiti zadržavanje u prostorijama Gradske uprave i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,

-održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima Uprave od namjanje jedan metar, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i povišene higijene,

U svm gradskim ustanovama i preduzećima, osim Doma zdravlja, organizovati minimalan proces rada uz izvršavanje svih funkcija; ostala lica uputiti na rad kod kuće ili od kuće, obezbjediti iste mjere za ograničavanje broja ulazaka i zadržavanja u prostorima gdje se pružaju usluge,

-sve organizacione jedinice, gradske ustanove i preduzeća dužni su pisano izvjestiti Komandanta štaba za vanredne situacije i Gradski štab o preduzetim mjerama.

4. Dom zdravlja će reorganizovati svoj rad po usaglašenim preporukama i zaključcima sa resornim ministarstvom pri čemu:

–              organizovati se za pružanje zdravstvene zaštite primarno osobama koje mogu biti zaražene virusom Korona,

–              prioritetno i bez zadrške provoditi mjere anketiranja lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem kućne izolacije za sve osobe prvog kontakta,

–              organizovati bez prekida (0-24 časa) službu javljanja, davanja odgovora i usluge licima koja će se javljati zbog ulaska u zemlju na graničnim prelazima,

–              pojačati kontrolu na ulazu u Dom zdravlja, svih lica  kako bi se zaštitili zdravstveni radnici Doma zdravlja.

5. Zadužuje se Odjeljenje za inspekcijske poslove i Odjeljenje za poslove komunalne policije da u provođenju ove Naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

6. O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz tačke 5. ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Komandanta gradskog štaba za vanredne situacije.

7. Naredba broj: 02-022- 642 /20 od 20.03.2020.godine se stavlja van snage.

8. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u ”Službenom glasniku Grada Doboj”.

Broj: 02-022-  644 /20

Datum: 22.03.2020.godina                                                                  

KOMANDANT ŠTABA

Boris Jerinić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *